Studiekantoor Kockaerts kan terugblikken op een jarenlange ervaring als landmeter - ingenieur en Dhr. Koenraad Kockaerts heeft ook de expertise voor grotere projecten wegenbouw en rioleringsprojecten in huis. Als specialist in de onroerende goederen is studiekantoor Kockaerts uw partner in opmetingen, realiseren van verkavelingen al dan niet met wegenbouw, uittekening planning rioleringen, officiële afpalingen,... maar ook in schatting van vastgoed en in verkoop en aankoop van vastgoed.

 • Wat is een landmeter?
  De landmeter-expert onroerende goederen is de wettelijk gediplomeerde en beëdigde deskundige die onroerend eigendom, publiek of privaat, bebouwd of onbebouwd, identificeert, afbakent, opmeet en schat, zowel boven- als ondergronds, evenals de werken die erop uitgevoerd worden, en die zich met de registratie ervan bezig houdt, evenals met de registratie van de wezenlijke wetten eraan verbonden. Hij bestudeert, ontwerpt en bestuurt de stedelijke en landelijke grondaanleg en verbetering en behandelt de technische, juridische, economische, landbouwkundige en sociale wetenschappen, die met de hiervoor opgesomde onderwerpen verband houden. (Internationale Federatie van Landmeters FIG 1934)

                                    Concreet?
  Concreet kan u een beroep doen op Studiekantoor Kockaerts voor: schattingen, plaatsbeschrijvingen, terreinmetingen, hoogtemetingen, afpalingen, verkavelingen (al dan niet met riolerings- en wegeniswerken), projectcoördinatie, ...

  Wat kost een landmeter?
  Een landmeter vraagt een ereloon voor zijn prestaties en dit ereloon kan variëren naargelang de moeilijkheid, de belangrijkheid of hoogdringendheid van de opdracht. Het is dus onmogelijk een lijstje van prijzen op te stellen. Best neemt u gewoon even contact op met ons.

  Meer info ...