Studiebureau Kockaerts kan optreden als veiligheidscoördinator bij elk bouwwerk.

Waarom een veiligheidscoördinator?
Sinds 1 mei 2001 moet voor elk bouwwerk van 25.000€ of meer, waarbij 2 of meer aannemers aan te pas komen, verplicht een veiligheidscoördinator aangesteld worden.
De aanstelling gebeurt zowel voor de ontwerp- als voor de uitvoeringsfase.
Voor werken waarvan de totale waarde lager ligt dan de grens van 25.000€ mag de aannemer zelf deze taak op zich nemen.
Bij de bouw van eengezinswoningen en verbouwingen is de aanstelling van veiligheidscoördinator vereist.

De rol van een veiligheidscoördinator?
Tijdens de ontwerpfase van het bouwwerk moet de coördinator de architect (of, indien er geen architect is, de aannemer die verantwoordelijk is voor de werken) helpen om in het ontwerp de veiligheidsmaatregelen en de preventieregels op te nemen waarmee rekening zal moeten worden gehouden tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk en tijdens de uitvoering van latere werken. In die context moet de coördinator ook twee documenten opstellen: een veiligheids- en gezondheidsplan en een postinterventiedossier; bovendien moet hij een coördinatiedagboek openen en bijhouden.

Tijdens de uitvoeringsfase van de werken ziet de coördinator toe op de coördinatie van de activiteiten van de aannemers met het oog op de voorkoming van risico’s. Hij moet regelmatig aanwezig zijn op de bouwplaats (bijvoorbeeld éénmaal per week) om de toepassing van het veiligheidsplan te controleren. Hij moet ook op de bouwplaats komen wanneer een nieuwe werkfase wordt gestart of wanneer specifieke werkprocedures worden toegepast. Bovendien moet hij de documenten, zoals het veiligheidsplan, aanpassen aan de behoeften en het coördinatiedagboek bijhouden.

Download de brochure van de Confederatie Bouw (PDF) hier.

Meer info ...